Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Zahraniční oddělení -  → Mezinárodní spolupráce VŠCHT Praha
iduzel: 65725
idvazba: 78873
šablona: stranka_submenu
čas: 16.6.2024 21:39:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65725
idvazba: 78873
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'international.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/mezinarodni-spoluprace'
iduzel: 65725
path: 1/41862/41863/41896/65725
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mezinárodní spolupráce

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nepřetržitě pracuje na prohlubování své mezinárodní integrace. Aktivně podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy i výzkumu, a to jak s evropskými tak mimoevropskými partnery.

VŠCHT Praha považuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu i ve vzdělávací oblasti za zcela nezbytnou podmínku pro udržení a další rozvoj úrovně těchto oblastí. Studentské mobility, jak směrem ven, tak i směrem dovnitř, tvorba a uskutečňování společných studijních programů a internacionalizace dalších oblastí života školy vytvářejí na VŠCHT Praha inspirativní prostředí, ve kterém vznikají nové podněty pro zlepšování úrovně i forem a způsobů výuky domácích studentů, pro zlepšování podmínek pro studium, pro rozvoj aktivit studentů i akademických pracovníků a pro rozšiřování všech forem mezinárodní spolupráce. Obdobně mezinárodní kontakty ve vědecko-výzkumné oblasti jsou zdrojem i pro rozvoj vlastní vědecko-výzkumné činnosti VŠCHT Praha.

Základními kameny mezinárodních aktivit jsou meziinstitucionální smlouvy o spolupráci, společné studijní programy se zahraničními univerzitami, mobility studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ a jiných mezinárodních programů, a mezinárodní vědecké a výzkumné projekty.

Mezinárodní spolupráci VŠCHT Praha koordinuje Zahraniční oddělení ve spolupráci s Oddělením pro výzkum a transfer technologií, Projektovým centrem a příslušnými prorektory.

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNNÉ PROGRAMY

Přehled mezinárodních programů studentské, případně zaměstnanecké mobility, do kterých je VŠCHT Praha zapojena:

 • ERASMUS+ (KA131, KA171)
 • ERASMUS MUNDUS
 • ATHENS
 • AKTION
 • CEEPUS
 • IAESTE
 • a další

Dále škola nabízí svým studentům studium v rámci magisterského a doktorského studijního cyklu v režimu DVOJÍHO DIPLOMU a možnosti výjezdů na mimoevropské instituce v rámci institucionálního mobilitního programu MOBI.
Více o možnostech studia v zahraničí.

VŠCHT také úzce a intenzivně spolupracuje s mezinárodními studentskými organizacemi jako je ESN (Erasmus Student Network) a podporuje aktivitu svých studentů, kteří se v nich angažují.

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY SE SPOLUPRÁCI NA AKREDITACI STUDIA

Seznam univerzit, které spolupracují v rámci akreditovaných double degree doktorských studijních programů:

 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Francie
 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), Francie
 • KU Leuven, Belgie
 • STU Bratislava, Slovensko
 • UiT the Arctic university of Norway, Tromsø, Norsko
 • Università Politecnica delle Marche, Ancona, Itálie
 • Universität Regensburg, Německo
 • Université Bourgogne Franche-Comté, Dijon, Francie
 • Normandie Université, Caen, Francie

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PROJEKTY A KONFERENCE

Fakulty VŠCHT Praha jsou aktivně zapojeny do celé řady mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, např. HORIZON 2020, Norské fondy, NATO.

VŠCHT Praha pořádá či spolupořádá řadu prestižních vědeckých konferencí či specializovaných odborných seminářů s mezinárodní účastí.

V souladu s dlouhodobým záměrem má VŠCHT Praha také prioritní zájem na zvyšování četnosti návštěv reprezentantů zahraničních univerzit a dalších institucí na VŠCHT Praha, zvaní zahraničních odborníků k přednáškovým pobytům na univerzitě a navazování nových kontaktů, které mohou přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce školy.

ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

VŠCHT Praha je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit ze 46 zemí Evropy. Díky členství v EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé akademické obci v Evropě.

Pracovníci zahraničního oddělení jsou členy sítě EAIE (European Association for International Education), jejímž cílem je rozvoj odborných kompetencí v oblasti internacionalizace vysokoškolského prostředí.

 

Členství VŠCHT Praha v mezinárodních sítích a asociací

 

 ◳ PRIDE Network (png) → (šířka 215px)

PRIDE Network

Professionals in Doctoral Education) - asociace zaměřená na profesionální rozvoj administrativních pracovníků a akademiků, kteří podporují nebo zajišťují agendu doktorského vzdělávání. Patří sem zejména vedení a zaměstnanci doktorských škol, nebo jiných podpůrných organizačních jednotek, kteří zajišťují průběh doktorského studia a osobní a profesní rozvoj mladých výzkumných pracovníků a jejich školitelů. 

VŠCHT se stalo členem v červenci 2022.

 ◳ EUA-CDE (png) → (šířka 215px)

EUA-CDE

Rada EUA pro vzdělávání doktorandů (EUA-CDE) byla založena v roce 2008 z iniciativy Evropské univerzitní asociace v reakci na rostoucí zájem o doktorského vzdělávání a výzkumnou přípravu v Evropě. Nedílnou součástí Evropské univerzitní asociace je nyní největší evropská síť v této oblasti, která zahrnuje více než 267 univerzit a institucí zabývajících se problematikou doktorského vzdělávání a přípravy ve výzkumu ve 37 zemích. Podporou spolupráce a výměny osvědčených postupů mezi svými členy a šířením výsledků své práce EUA-CDE významně přispívá k rozvoji doktorského vzdělávání a odborné přípravy ve výzkumu v Evropě.

VŠCHT se stalo členem v říjnu 2022.
Aktualizováno: 7.9.2023 10:30, Autor: Jan Kříž

Listina programu Erasmus (VŠCHT)

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích