Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Zahraniční oddělení -  → Studentské výjezdy → Externí stipendijní programy → Stipendia (ERASMUS + MOBI)
iduzel: 66252
idvazba: 79734
šablona: stranka
čas: 24.7.2024 08:47:12
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 66252
idvazba: 79734
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'international.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studentske-vyjezdy/externi-stipendijni-programy/stipendia-erasmus-mobi'
iduzel: 66252
path: 1/41862/41863/41896/59863/59870/66252
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stipendia (ERASMUS + MOBI)

Jak je stipendium vypláceno?

Výše stipendia je rozdílná pro různé cílové destinace. Stipendium je vypláceno na účet studenta uvedený v Účastnické smlouvě (finanční dohodě). Ke dni zahájení výjezdu mu bude vyplaceno min. 70% z celkové částky. Pokud je výjezd delší než 6 měsíců, stipendium bude rozděleno do více jak dvou samostatnch splátek. Poslední splátka ve výši 100 -  300 EUR je studentovi vyplácena až po odevzdání všech dokumentů vyžadovaných Zahraničním oddělením po příjezdu. 

V případě předčasného návratu je student vyzván k vrácení alikvotní části stipendia.

Pokud váš pobyt bude o více jak 5 dní kratší oproti délce výjezdu uvedené v Účastnické smlouvě, je částka k vrácení počítána jako rozdíl mezi výší již obdrženého stipendia a nově vypočteného nároku dle skutečné délky pobytu (data v Potvrzení o délce pobytu - Confiormation of Stay)

NOVĚ! Sjednocujeme výši stipendia a proces přihlašování pro výjezdy na stáže a studijní pobyty. Původní MOBI program pro stáže a studijní pobyty bude nově řešen identicky dle pravidel programu ERASMUS+. Žádosti schválené před říjnem 2022 budou vypláceny dle původních pravidel. Letní/zimní školy, workshopy a konference zůstávají v režimu MOBI programu.

Erasmus +

Studijní pobyty a stáže (dlouhodobé mobility)

 

 

Erasmus + 

Studijní pobyt

Erasmus + 

Stáž

skupina

země

měsíčně v EUR

měsíčně v  EUR

A

 

Denmark

600

750

Finland

Sweden

Ireland

Iceland

Liechtenstein

Luxembourg

Netherlands

Norway

Belgium

Italy

Cyprus

Germany

Spain

Greece

Portugal

Austria

Malta

France

B

 

Slovenia

480 630

Turkiye

Croatia

Bulgaria

Estonia

Lituania

Latvia

Hungary

Serbia

Macedonia (FYROM)

Poland

Romania

Slovakia

C

Switzerland

600

750

D

United Kingdom (GB)

600

750

E

All other countries not listed in previous categories A / B / C / D

700

700

BIP (krátkodobé mobility) 

Délka (dny) EUR/den
1. - 14. dne aktivity 79 
15. - 30. dne aktivity 56

Green Erasmus+

Máte nárok na dodatečnou jednorázovou podporu ve výši 50 EUR and až 4 dny na cestu navíc v případě, že se do finální destinace, která je dále než 100 km, dopravíte VLAKEM/BUSEM/SDÍLENÝM AUTOMOBILEM namísto leteckou dopravou. Informujte nás, pokud se chystáte takto cestovat ještě před uzavřením Účastnické smlouvy (finanční dohody).  

Erasmus+ inkluze 

Mladí lidé s omezenými příležitostmi z důvodu ekonomických (pouze účastníci do 26 let) či zdravotních překážek nebo cestující s nezaopatřeným dítětem mají nárok dodatečné stipendium. 

  • Můžeme vám proplatit až 100% vašich mimořádných výdajů, které během pobytu vydáte nad rámec bežných výdajů ve spojitosti s vaším zdravotním omezením. 
  • Můžete získat 250 EUR měsíčně jako navýšení stipendia v případě že máte ekonomické (pouze účstníci do 26 let) či socioekonomické překážky, nebo nezaopatřené dítě cestující s vámi. Pro více informací prosím kontaktujte Zahraniční oddělení na outgoing@vscht.cz

MOBI program

Konference

Skupina

Země

CZK

1

Evropa

5 000

2

Mimo Evropu

8 000

Letní/zimní školy a Workshopy*

Skupina

Země

CZK (pobyty do 7 dní)

CZK (pobyty nad 8 dní)

1

Evropa

5 000

10 000

2

Mimo Evropu

8 000

16 000

* Výše stipendia může být upravena v závislosti na finančních možnostech VŠCHT a v závislosti na finanční náročnosti akce. A to v obou směrech, jak navýšením, či snížením. 

Aktualizováno: 22.5.2024 15:22, Autor: Marie Nováková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích